top of page

ПСИХОТЕРАПІЯ

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ba(грец. Psych – душа та therapeia – лікування) – галузь психології, що вивчає механізми, способи та прийоми професійного надання психологічної допомоги з метою вирішення проблем, звільнення від психосоматичних симптомів або актуалізації резервів особистісного зростання.

     Психотерапія(Від грец. - Душа + турбота, догляд, оздоровлення, лікування) - це лікування різних захворювань за допомогою психологічних методів.

        Распространенным является также следующее определение:психотерапія- Система лікувального впливу на психіку та через психіку на організм людини. Часто визначається як діяльність, спрямована на порятунок людини від різних проблем (емоційних, особистісних, соціальних,  т._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58). Проводиться зазвичай спеціалістом-психотерапевтом шляхом встановлення глибокого особистого контакту з пацієнтом (часто шляхом розмов та обговорень), а також застосуванням різних когнітивних, поведінкових та інших методик.

      За інтенціями (спрямованості) психотерапію поділяють на медичну (клінічно орієнтовану) та немедичну (особисто спрямовану). Відповідно до цих інтенцій професійним суб'єктом є лікар чи психолог.

        Несмотря на различие в теориях, целях и процедурах, психологическое лечение сводится к тому, що одна людина намагається допомогти іншій. Навіть при використанні групової психотерапії кожен учасник групи є своєрідним психотерапевтом по відношенню до інших її членів.

       Психотерапія розташовується на стику багатьох наук: медицини, психології, лінгвістики, соціології, філософії. Однак вона все частіше виділяється в спеціальну галузь знання, в якій практика поки що випереджає фундаментальні дослідження.

      Предмет психотерапии можно определить как межличностное взаимодействие, в ходе которого пациенту оказывается квалифицированная профессиональная помощь средствами психологии для разрешения проблем психического характера .

         Завдання психотерапіївключають:

·       Вибір найбільш адекватних методів на пацієнта;

·       Спільний пошук психотерапевтом та пацієнтом причин виникнення психологічних проблем;

·       Емоційну підтримку пацієнта та щиру увагу до його переживань;

·       Зміна ставлення пацієнта до психологічної проблеми у позитивний бік;

·       Підвищення толерантності пацієнта до криз та стресів, формування навичок психологічного подолання життєвих труднощів;

·       Установку на гнучкість в установках та поведінці пацієнта;

·       Формування в індивіда здатності самостійно та адекватно приймати важливі рішення;

·       Розвиток комунікативних можливостей пацієнта, навчання побудови міжособистісних відносин.

        Общая цель психотерапии — помочь пациентам устранить болезненные отклонения, изменить отношение к себе , свого стану та навколишнього середовища.

        В своей профессиональной деятельности психотерапевт призван решать следующие задачи:

• допомагати пацієнтові краще зрозуміти свої проблеми;

• сприяти усуненню у пацієнта емоційного дискомфорту та перенапруги;

• заохочувати у пацієнта вільне вираження почуттів;

• забезпечувати пацієнта новими ідеями чи інформацією про те, як вирішувати ті чи інші проблеми;

• допомагати пацієнтові перевіряти нові способи мислення та поведінки поза терапевтичною ситуацією.

Психотерапія - це шлях або метод допомоги людям, причому ця допомога може бути як допоміжним, так і основним методом.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136ba

 • підтримуюча, мета якої – зміцнювати та підтримувати наявні у хворого захисні сили, а також виробляти у нього нові, кращі способи поведінки, що дозволяють відновити душевну рівновагу;

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • переучуюча, мета якої – змінювати поведінку людини шляхом підтримання та схвалення позитивних форм її поведінки та несхвалення негативних. В результаті пацієнт повинен навчитися краще використовувати власні можливості та здібності, проте при цьому не ставиться мета по-справжньому вирішити конфлікти, які вони не усвідомлюють;

 • реконструктивна, мета якої – допомогти пацієнту усвідомити внутрішні конфлікти, що стали джерелом особистісних розладів, істотно змінити необхідні риси характеру та відновити повноцінне функціонування особистості.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d. Кожна школа або напрямок має свою точку зору на психічне життя людини. Однак не всі школи мають науково-обґрунтовані методи та науково доведену теорію.

      Среди всех направлений психотерапии особое место занимаеткогнітивно-поведінкова терапіяабоКПТ.

КПТ є провідним, сучасним, науково обґрунтованим методом психотерапевтичної допомоги людям з багатьма видами проблем та розладів у галузі психічного здоров'я.

bottom of page