top of page

Тести для дорослих

 

1. САН (самотність, активність, настрій)

2. Тест нервово-психічної адаптації

3. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К. Роджерса та Р. Даймонда 

4. Шкала реактивної та особистісної тривожності Спілбергера 

5. Тест «Дослідження особливостей реагування в конфліктній ситуації».Методика К. Томаса

6. Запитальник для виявлення виразності самоконтролю в емоційній сфері, діяльності та поведінці (соціальний самоконтроль)

7. Опитувальник «Визначення нервово-психічної напруги» (ННН)

8. Тест депресії Зунга

 

 

bottom of page